Användarvillkor

Användningsområde
Onlinesmycken.se erbjuder kostnadsfri produktinformation av tredje part till konsumenten. Användarvillkoren är giltiga för användare av Onlinesmycken.com (användare) beträffande innehållet av produkter online.

Allmänna villkor och förutsättningar
Onlinesmycken.com är inte en detaljhandel. Onlinesmycken.com erbjuder endast information för användaren. Produktinformationen som ges till användaren är inte ett rättsligt bindande anbud från Onlinesmycken.com. En lagligt bindande överenskommelse uppstår inte på något sätt mellan Onlinesmycken.com och användaren angående visade produkter vid användning av tjänsten. Det skapas inte något försäljningskontrakt eller liknande mellan Onlinesmycken.com och användaren. Inga kontrakt om försäljning förhandlas mellan Onlinesmycken.com och användaren. Inköp av produkter visade på Onlinesmycken.com resulterar inte i ett kontrakt med Onlinesmycken.com. Inköp av produkter visade på Onlinesmycken.com resulterar endast i kontrakt mellan sidans användare och försäljaren av produkten.

Onlinesmycken.com fungerar på ett sådan sätt att användaren förflyttas till försäljarens webbsida om användaren är intresserad av att köpa produkten. Användaren är förpliktigad att själv kontrollera all relevant produktinformation och dess aktualitet, hos försäljaren, innan inköp.

Produktnamn, logotyper och/eller företagsnamn som anges på Onlinesmycken.com kan vara registrerat varumärke och patentskyddat från respektive producent, företag eller försäljare. Angiven produktinformation får endast användas för privat syfte. Användaren är strikt förbjuden att ladda ner produktinformationen på en dator eller lagringsenhet. Systematiska nerladdningar av produktinformation, i alla dess storlek, är förbjuden. Utskrift av produktinformation är endast tillåten i den mängd som är absolut nödvändig och endast för privat användning. Det är inte tillåtet att använda produktinformationen för någon typ av kommersiell användning. Vidarebefordring av information är endast tillåten till en privatperson i privat syfte. Att informationen menad för privat syfte inte används på obehörigt sätt av tredje part ligger inom användarens ansvar.

Onlinesmycken.com förbehåller sig rätten att när som helst avbryta publicering av webbplatsen, eller delar av webbplatsen, för en tidsperiod eller fullständigt utan föregående meddelande.

Valutaomvandling
Om försäljarens pris är i en annan valuta än SEK omvandlas priset till SEK, baserat på den senaste, av Onlinesmycken.com uppdaterade växelkursen. Priset som presenteras på försäljarens hemsida, i utländsk valuta, är det gällande priset. Priset som visas på Onlinesmycken.com är endast en indikator på uppskattat pris i SEK. Onlinesmycken.com frånsäger sig allt ansvar för eventuella prisskillnader mellan priset som presenteras på webbplatsen och det pris som presenteras på försäljarens webbplats.

Ansvar
Onlinesmycken.com ansvarar inte för det material som presenteras på de sidor som länkas till. Onlinesmycken.com påverkar inte vad som publiceras på försäljarens webbplats och tar där med inte ansvar för vad som publiceras på denna.

Cookies
Onlinesmycken.com kan komma att använda sig av cookies på Webbplatsen. En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på användarens dator för att samla in information om hur webbplatsen används. Cookies finns i två former; persistenta cookies, vilket är en cookie som sparas under en längre tid på besökarens dator, och sessionscookies, vilken enbart lagras temporärt i besökarens dator vid besök på webbplatsen. Onlinesmycken.com kan komma att använda sig av persistenta cookies i syfte att följa besökarens navigering på Webbplatsen och föra statistik över hur användaren använder Webbplatsen.

Onlinesmycken.com säkerställer, som innehavare av Webbplatsen, att den personliga information som använda cookies samlar in inte missbrukas.

Genom användning av webbplatsen samtycker användaren till Onlinesmycken.com:s, och deras samarbetspartners, hantering av cookies.

Ansvar för tekniska problem
Onlinesmycken.com har inget inflytande på tjänster som inte tillhör den egna plattformen. Onlinesmycken.com kan därmed inte hållas ansvarig för andra tjänsters prestanda. Onlinesmycken.com tar inte något ansvar för funktionalitet och kompabilitet av program, system etc. som inte direkt tillhör Onlinesmycken.com.

Onlinesmycken.com tar inget ansvar för att produktinformationen stämmer vad det gäller fullständighet, riktighet, aktualitet och/eller kvalitet. Vidare ansvarar Onlinesmycken.com inte för typ, mängd och kvalitet av produkter, tjänster eller information som erbjuds av försäljaren. Onlinesmycken.com tar inget ansvar för att den på webbplatsen publicerade produkten verkligen kan köpas av försäljaren till de angivna förutsättningarna.

Onlinesmycken.com och försäljaren är helt oberoende av varandra och Onlinesmycken.com ansvarar därmed inte för grafik, innehåll eller teknisk design av försäljarens webbplats och dess erbjudanden.

Garanti
Onlinesmycken.com och försäljaren är helt oberoende och förluster eller skador som har uppstått för användaren och är därmed en tvist mellan användaren och försäljaren.

Upphovsrätt
All data information, sökningsresultat och texter på Onlinesmycken.com är skyddat av upphovsrätt. Modifiering av delar eller hela, reproduktion eller kopiering är strikt förbjuden om inte skriftlig fullmakt har getts av Onlinesmycken.com. Att bryta mot något av ovanstående anses som brott mot ovanstående lagliga regleringar och kommer att resultera i åtal.

Ändringar av Villkor för användning
Onlinesmycken.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina användarvillkor utan att meddela innan. Det är användarens ansvar att läsa och kontrollera Användarvillkoren och eventuella förändringar i dessa.

Tillämplig lag och tvister
Tolkning och tillämpning av Användarvillkoren ska ske enligt svensk lag. Tvist i anledning av Användarvillkoren avgörs av svensk allmän domstol, med uteslutande av annat tvistelösningsforum.